ATU Sligo v DKITDCU v SETU CarlowMaynooth v TUDUCC v MTU CorkUL v University of Galway BUlster University v University of Galway